Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Granice RP -

Nawigacja

Granice RP

Granice RP

Autor :
23.04.2008

 


Długość granicy państwowej - 3511,39 km.

Długości odcinków granicy z poszczególnymi państwami:

  1. Długość granicy z Federacją Rosyjską - 232,04 km (w tym długość odcinka rozgraniczjącego morze terytorialne Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej - 22,21 km).
  2. Długość granicy z Republika Litewską - 104,28 km.
  3. Długość granicy z Republiką Białorusi - 418,24 km.
  4. Długość granicy z Ukrainą - 535,18 km.
  5. Długość granicy z Republiką Słowacką - 541,06 km.
  6. Długość granicy z Republiką Czeską - 795,91 km.
  7. Długość granicy z Republiką Federalną Niemiec - 489,37 km (w tym długość odcinka rozgraniczającego morze terytorialne Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec - 22,22 km).
  8. Długość granicy morskiej - 439,74 km. 

 

 

do góry