Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej 60/BF/BŁiI/17 - Unieważnione -

Nawigacja

Unieważnione

60/BF/BŁiI/17

Autor :
15.12.2017 Wioleta Bankowicz Rejestr zmian

Budowa Krajowego Komponentu PNR. Zakup infrastruktury sprzętowo programowej dla systemu PNR oraz systemów wspomagających - etap 1 – część II zakup licencji na oprogramowanie standardowe obsługujące infrastrukturę sprzętowo programową oraz specjalistycznych bibliotek programistycznych

Termin składania ofert
12.01.2018 10:00
Wspólny słownik zamówień CPV
48000000, 72000000
Wartość zamówienia
poniżej 418 000 euro
do góry