Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Rozstrzygnięte -

Nawigacja

Rozstrzygnięte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Wspólny słownik zamówień (CPV) Termin składania ofert

1/BF/BŁiI/18

31.01.2018
Infrastruktura i procedury azylowe – Zakup sprzętu do identyfikacji cudzoziemców poniżej 144 000 EUR 30200000-1, 48900000-7 16.02.2018 10:00

63/BF/BTiZ/17

18.12.2017
Dostawa 200.000 sztuk 9 mm nb. Parabellum antyrykoszetowy, 500.000 sztuk 9 mm nb. Parabellum z pociskiem FMJ, TFMJ (lub równoważnym), 1.500.000 sztuk 9 mm nb. Parabellum z pociskiem pełnopłaszczowym Powyżej 135.000 Euro 35331000 09.02.2018 10:00
do góry