Straż Graniczna Komenda Główna Straży Granicznej Komendant Główny SG spotkał się z Prezydentem Prezydium Policji Federalnej RFN - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Komendant Główny SG spotkał się z Prezydentem Prezydium Policji Federalnej RFN

Autor : Ewelina Szczepańska
08.03.2018

Od 7 do 8 marca Komendant Główny Straży Granicznej gen. bryg. SG Tomasz Praga przebywał w Poczdamie, gdzie spotkał się z Prezydentem Prezydium Policji Federalnej RFN dr. Dieterem Romannem. Komendantowi Głównemu SG towarzyszył Dyrektor Biura Spraw Międzynarodowych Komendy Głównej SG płk SG Grzegorz Niemiec.

Omówiono kwestie dotyczące stanu bezpieczeństwa i sytuacji migracyjnej w rejonie polsko-niemieckiej granicy państwowej w kontekście aktualnej sytuacji migracyjnej na terytorium państw UE, oceniono współpracę w ubiegłym roku oraz określono perspektywy współpracy na 2018 rok. Przyjęto ponadto do realizacji „Plan wspólnych przedsięwzięć w celu dalszego rozwoju współpracy między Strażą Graniczną RP a Policją Federalną RFN w 2018 roku”.  

zdj. BSM KGSG

do góry