Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zamówienia unieważnione -

Nawigacja

Zamówienia unieważnione

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Termin skałdania ofert

Sprawa nr 04/18

01.02.2018
Szycie przedmiotów umundurowania wyjściowego poniżej 144 000 euro 1518170400

Sprawa nr 12/17

05.12.2017
Dostawa produktów żywnościowych 1513159200

Sprawa nr 08/17

11.10.2017
Dostawa rur do budowy kanalizacji zewnętrznej i sieci wodociągowej, wpustów ulicznych i odwodnień liniowych. 1507712400

Sprawa nr 07/17 (powtórzona)

17.08.2017
Przebudowa budynku nr 42 (kotłownia) w m. Koszalin 1504256400

Sprawa nr 04/17(powtórzona)

16.08.2017
Dostosowanie budynku nr 9 do przepisów ppoż. w m. Unieście – II etap. 1504170000

Sprawa nr 07/17

27.07.2017
Przebudowa budynku nr 42 (kotłownia) w m. Koszalin 1502442000

Sprawa nr 04/17 (powtórzona)

21.07.2017
Dostosowanie budynku nr 9 do przepisów ppoż. w m. Unieście – II etap 1504170000

Sprawa nr 04/17

29.06.2017
Dostosowanie budynku nr 9 do przepisów ppoż. w m. Unieście – II etap 1500026400

Sprawa nr 06/17

26.04.2017
Termomodernizacja budynku nr 41, 41A – 41B w m. Koszalin 1495533600
do góry