Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Postępowania wszczęte -

Nawigacja

Postępowania wszczęte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Termin skałdania ofert

07/18

09.03.2018
Wykonanie dokumentacji projektowej na: Rozbudowę krytej strzelnicy w m. Koszalin poniżej 144 000 euro 1521626400

04/18 powtórzona

05.03.2018
Szycie przedmiotów umundurowania wyjściowego poniżej 144 000 euro 1521108000
do góry