Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Postępowania rozstrzygnięte -

Nawigacja

Postępowania rozstrzygnięte

Termin składania ofert (dd-mm-yyyy)
Numer referencyjny
Data publikacji
Przedmiot zamówienia Wartość zamówienia Termin skałdania ofert

Sprawa nr ​ 01/18

26.01.2018
Dostawa nabiału, jaj kurzych i masy jajowej poniżej 144 000 euro 1517824800

Sprawa nr 02/18

25.01.2018
Dostawa mięsa, przetworów mięsnych oraz ryb i przetworów rybnych poniżej 144 000 euro 1517565600

Sprawa nr 03/18

24.01.2018
Dostawa warzyw i owoców (świeżych, przetworzonych, mrożonych) oraz wody mineralnej poniżej 144 000 euro 1517479200

Sprawa nr 05/18.

12.01.2018
Budowa wiaty drewnianej wraz z utwardzeniem terenu w m. Mielno. poniżej 5 548 000 euro 1517220000

Sprawa nr 12/17

05.12.2017
Dostawa produktów żywnościowych 1513159200

Sprawa nr 11/17

10.11.2017
Dostawa materiałów do prac remontowo - konserwacyjnych realizowanych w COSSG 1510308000

Sprawa nr 09/17

09.11.2017
Zakup energii elektrycznej. 1508230800

Sprawa nr 10/17

09.11.2017
Dostawa żeliwnych elementów do budowy sieci kanalizacji zewnętrznej i armatury do budowy sieci wodociągowej. 1510221600

Sprawa nr 08/17

11.10.2017
Dostawa rur do budowy kanalizacji zewnętrznej i sieci wodociągowej, wpustów ulicznych i odwodnień liniowych. 1507712400

Sprawa nr 05/17

14.06.2017
Dostawa warzyw i owoców świeżych i przetworzonych 1498125600

Wybierz Strony

do góry