Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie I edycja kursu doskonalącego pt. „Procedury zbywania rzeczowych składników majątku ruchomego w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

I edycja kursu doskonalącego pt. „Procedury zbywania rzeczowych składników majątku ruchomego w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej”

Autor : Mariusz Makara
09.03.2018

W dniach 05 – 08 marca 2018 roku w Centralnym Ośrodku Szkolenia Straży Granicznej odbyła się pierwsza w tym roku edycja kursu doskonalącego „Procedury zbywania rzeczowych składników majątku ruchomego w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej”.

Kurs był adresowany do funkcjonariuszy i pracowników realizujących zadania w pionie logistycznym, odpowiedzialnych za organizację zbycia rzeczowych składników majątku ruchomego w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej, uczestniczących w czynnościach zbycia oraz sprawujących nadzór nad tymi czynnościami. W przedsięwzięciu uczestniczyło 11 funkcjonariuszy i pracowników Warmińsko - Mazurskiego, Nadwiślańskiego, Nadbużańskiego, Karpackiego i Śląskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Centralnego Ośrodka Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.

Podczas czterodniowego pobytu w COSSG w Koszalinie uczestnicy kursu doskonalili umiejętności dotyczące realizacji procedur zbycia składników rzeczowych majątku ruchomego w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej. W trakcie szkolenia szczególny nacisk kładziono na umiejętności kwalifikowania składników rzeczowych majątku ruchomego do składników zbędnych i zużytych, wskazywania etapów postępowania z tymi składnikami, wskazywania etapów postępowania ze składnikami zbywanymi za pośrednictwem Agencji Mienia Wojskowego oraz doskonalenie umiejętności opracowywania dokumentacji dotyczącej procedur zbycia składników rzeczowych majątku ruchomego. W uzupełnieniu należy podkreślić, że istotną wartością dodaną kursu była wymiana doświadczeń uczestników szkolenia. Zajęcia prowadzili wykładowcy Zakładu Kompetencji Logistycznych i Kierowniczych mjr SG Andrzej Mazurek i ppor. SG Marcin Badlik.

do góry