Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Zakończenie Szkolenia Podstawowego w COSSG - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Zakończenie Szkolenia Podstawowego w COSSG

Autor : Mariusz Makara
08.03.2018

W dniach 6-7 marca br. w COSSG w Koszalinie przeprowadzono egzamin końcowy Szkolenia Podstawowego funkcjonariuszy SG.

Do egzaminu przystąpili funkcjonariusze reprezentujący Nadodrzański, Nadwiślański i Morski Oddział Straży Granicznej, którzy kilkumiesięczną, intensywną naukę rozpoczęli w dniu 6 listopada 2017 r. 

Egzamin był sprawdzianem zdobytej wiedzy oraz umiejętności, obejmował część teoretyczną oraz praktyczną odzwierciedlającą poszczególne działy szkolenia zawodowego.

W dniu 8 marca 2018 r. w auli COSSG, w obecności kadry i opiekunów dydaktycznych odbyło się uroczyste wręczenie świadectw ukończenia szkolenia. Absolwentom Szkolenia Podstawowego świadectwa wręczył Kierownik Zakładu Ogólnozawodowego Pan ppłk SG Tomasz Siek, który pogratulował absolwentom zdanych egzaminów, życząc im dalszych sukcesów w trakcie rozpoczynającego się szkolenia w zakresie Szkoły Podoficerskiej funkcjonariuszy SG w służbie przygotowawczej.

do góry