Straż Graniczna Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie Kurs doskonalący pt. „Obsługa Systemu Teleinformatycznego Pobyt v.2 dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Urzędów Wojewódzkich” - Aktualności -

Nawigacja

Aktualności

Kurs doskonalący pt. „Obsługa Systemu Teleinformatycznego Pobyt v.2 dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Urzędów Wojewódzkich”

Autor : Mariusz Makara
08.03.2018

W dniach 05 – 07.03.2018 r. w COSSG w Koszalinie odbył się pierwszy w tym roku kurs doskonalący z „Obsługi Systemu Teleinformatycznego Pobyt v.2 dla pracowników Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Urzędów Wojewódzkich”.

Kurs poprzedzony był szkoleniem „Z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych Systemu Informacyjnego Schengen i danych Wizowego Systemu Informacyjnego wykorzystywanych poprzez Krajowy System Informatyczny”.

Grupa szkoleniowa liczyła 14 osób reprezentujących Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Pomorski Urząd Wojewódzki, Śląski Urząd Wojewódzki oraz Wielkopolski Urząd Wojewódzki. Szkolenie prowadził chor. szt. SG Rafał PODOLAŃCZYK – funkcjonariusz Zespołu SłużbyGranicznej Zakładu Ogólnozawodowego.

Celem przeprowadzonego kursu było przygotowanie rejestratorów do pracy w tym systemie oraz wskazanie sposobów zabezpieczania przetwarzanych danych osobowych poprzez stosowanie się do zapisów dokumentacji bezpieczeństwa systemu tj.: Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Instrukcji Zarządzania Systemem Teleinformatycznym Pobyt v.2. W trakcie szkolenia uczestnicy nabywali wiadomości dotyczące budowy, podstawowej terminologii i obsługi systemu. Ponadto doskonalili umiejętności w Systemie Teleinformatycznym Pobyt v.2 związane m.in.: z wyszukiwaniem, przetwarzaniem informacji, rejestrowaniem wniosków, decyzji oraz odwołań w sprawach dotyczących cudzoziemców.

Kurs był okazją do wymiany doświadczeń uczestników szkolenia w sprawach związanych z pobytem cudzoziemców na terytorium RP.

W roku 2018 zaplanowano do realizacji dziesięć edycji kursów obejmujących powyższe obszary.

do góry